Mecano Försäkring

Om försäkringen

En bra lösning till fina bilar helt enkelt!
Hos Mecano får du ett bra skydd mot skador som kan drabba ditt fordon. Vår produkt består av delkasko- och vagnskadeförsäkring. Trafikförsäkringen måste du teckna hos ett annat försäkringsbolag.

Omfattningen är heltäckande och försäkringen täcker skador som sker om det verkligen händer något mer allvarligt.


Aldrig två självrisker
Vid vissa skador kan det bli dubbla självrisker, då både trafikförsäkringen och vår försäkring berörs. Då står Mecano för trafiksjälvrisken upp till 5000 kronor.

Tips


För muspilen över respektive försäkringsdel till vänster för att se mer information!


 Se försäkringsvillkor för detaljerad information